Strona zgodności z RODO

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej witryny z RODO/CCPA-CPRA zbiera Twój adres IP i adres e-mail w celu przetwarzania danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności.

sprostowanie danych

Możesz użyć poniższego łącza, aby zaktualizować dane konta, jeśli są nieprawidłowe.

przenośność danych

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy w celu lepszego doświadczenia w naszym sklepie.

Dostęp do danych osobowych

Możesz skorzystać z poniższego łącza, aby poprosić o raport zawierający wszystkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat.

prawo do bycia zapomnianym

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe i inne dane z naszego magazynu. Pamiętaj, że spowoduje to usunięcie Twojego konta i nie będziesz już mógł uzyskać do niego dostępu ani z niego korzystać.